15 Tháng Bảy, 2024

Tin Mới 123

Cập Nhật Tin Công Nghệ | Đời Sống | Sport | Ẩm Thực | Y Học

TP.HCM – chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ

uỷ quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất

Theo khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký về đất đai và tài sản khác gắn liền với đất. Cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Và tài sản khác gắn liền với đất là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Thay vì là cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất đai. Sở TN&MT TP.HCM đã uỷ quyền cho các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện. Mời bạn theo dõi bài viết của zeklrdek dưới đây nhé.

Thông tin chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được quyền cấp giấy chứng nhận

UBND TP.HCM vừa có quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều. Của Quy định phối hợp giải quyết các thủ tục về đất đai trên địa bàn thành phố được ban hành từ ngày 7/8/2017.

Theo quyết định này, UBND TP.HCM sửa đổi, bổ sung 5 điều. Tại Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận).

Trong đó, đáng chú ý là nội dung cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Được uỷ quyền cho các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Việc uỷ quyền này được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Các nghị định và thông tư hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ và Bộ TN&MT. Quy định trước đây, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉ có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Với 2 trường hợp được Sở TN&MT uỷ quyền.

Quyền sử dụng đất

Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện quyền sử dụng đất. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận. Hoặc cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.

Ngoài ra, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉ thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp theo quy định.

Bởi theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP và được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 8/2/2021, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận.

Việc được uỷ quyền cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận, ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở TN&MT cho rằng, quy định này giúp khắc phục tình trạng trễ hạn trong giải quyết thủ tục đất đai trong thời gian qua.

Thời gian ký cấp sổ đỏ ở TP.HCM được rút ngắn trong 24h

Ngoài chuyển hồ sơ theo đường bưu điện như trước đây, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận – huyện sẽ bố trí xe chuyên dụng luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM để đóng dấu, trả hồ sơ trong 24 giờ.

Thời gian ký cấp sổ đỏ ở TP.HCM được rút ngắn trong 24h

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM vừa có quyết định về việc uỷ quyền cấp và huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Người được uỷ quyền được sử dụng con dấu của Sở TN&MT trong quá trình thực hiện nội dung uỷ quyền. Thời hạn uỷ quyền trong 6 tháng kể từ ngày 14/5/2021.

Quyết định nói trên của Sở TN&MT TP.HCM nhằm cụ thể hoá Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phối hợp giải quyết thủ tục đất đai vừa được UBND TP.HCM ban hành.

Cụ thể, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức sẽ được uỷ quyền giải quyết 11 thủ tục hành chính về đất đai áp dụng cho người sử dụng đất (gồm hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.