23 Tháng Bảy, 2024

Tin Mới 123

Cập Nhật Tin Công Nghệ | Đời Sống | Sport | Ẩm Thực | Y Học

Kế hoạch chuyển đổi số đang được nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ đẩy mạnh

Kế hoạch chuyển đổi số đang được nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ đẩy mạnh, đang từng bước được thực hiện, đế áp dụng vào thực tế mang lại kết quả cao

Các công ty nhiệt điện đang trong quá trình phát triển thực hiện các quá trình chuyển đổi công nghệ. Để phù hợp trong kinh doanh ngành điện hiện nay. Trong đó có công ty nhiệt điện Phú Mỹ trong nước đang có những hành động tích cực với sự phát triển của công nghệ hiện nay sẽ hỗ trợ cho dự án quan trong về sự chuyển đổi công nghệ đối với nhà máy nhiệt điện này. Kế hoạch chuyển đổi số đang được nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ đẩy mạnh, đang từng bước được thực hiện, đế áp dụng vào thực tế mang lại kết quả cao. Hiện nay thực hiện việc chuyển đổi số với nhà máy nhiệt điện thực sự cần thiết. Hy vọng trong thời gian tới nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ sẽ thực hiện thành công dự án chuyển đổi số này.

Công ty nhiệt điện Phú Mỹ với kế hoạch chuyển đổi số

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã từng bước triển khai thực hiện chuyển đổi số. Tập trung cho chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, bên cạnh việc áp dụng những phần mềm dùng chung của EVN trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bao gồm như ERP, PMIS, E-Office, HRMS, IMIS… .Công ty còn xây dựng và áp dụng nhiều chương trình ứng dụng số hóa và CNTT vào công việc hằng ngày. Ví dụ như ứng dụng chữ ký số, phòng họp không giấy E-Cabinet.

Công ty nhiệt điện Phú Mỹ với kế hoạch chuyển đổi số

Các phần mềm nhật ký vận hành điện tử, bảng ghi thông số điện tử của các nhà máy điện trên máy tính bảng. Giúp kiểm kê vật tư bằng mã vạch trên mobile. Không chỉ vậy còn quản lý thiết bị đường khí nóng của các nhà máy điện tuabin khí… Việc ứng dụng này đã tạo thuận lợi rất lớn trong công tác quản trị, giám sát. Đặc biệt điều hành sản xuất của công ty, giúp giải quyết nhanh chóng các thủ tục. Kiểm soát được các thông số, dữ liệu và tiết kiệm thời gian.

Năm 2021, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai công tác chuyển đổi số; Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025. Công ty đang nghiên cứu, đề xuất ứng dụng các giải pháp công nghệ số như Ứng dụng hiện trường – Digital Worker, giám sát online, robot leo tường. Thêm vào đó giám sát trạm… phục vụ công tác vận hành, sửa chữa.

Áp dụng chuyển đổi số nhiệt điện Phú Mỹ đang triển khai tích cực

Tổ chức xây dựng cây thư mục, xây dựng Module RCM, nhập dữ liệu. Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu chương trình quản lý kỹ thuật PMIS, quản lý kho… Xây dựng các biểu mẫu Dashboard phục vụ trong các lĩnh vực quản trị. Hoạt động sản xuất. Công ty cũng đang tiếp tục triển khai khảo sát, đánh giá, xây dựng lộ trình phát triển chuyển đổi số tổng thể. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, chuẩn bị. Từng bước hướng đến doanh nghiệp số theo định hướng phát triển của tổng công ty và EVN.

Áp dụng chuyển đổi số nhiệt điện Phú Mỹ đang triển khai tích cực

Theo đại diện công ty, nhận thức yếu tố quan trọng nhất tác động đến chuyển đổi số là con người. Ngoài các chương trình do EVNGENCO 3 tổ chức. Công ty cũng đã phối hợp với các đơn vị đầu ngành trong nước để tổ chức các hội thảo về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho lực lượng quản lý.  CBCNV của công ty trong công tác chuyển đổi số. Sự chuyển mình của nhiệt điện Phý Mỹ với công nghệ chuyển đổi số

Tại EVN, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Đây được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động của tập đoàn trong năm nay và thời gian tới. Các hoạt động tích cực của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ/ EVNGENCO 3. Trong thực hiện chuyển đổi số được kỳ vọng góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng EVN. Góp phần trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025. Trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành trong năm 2022.